آموزش فیلمنامه نویسی

آموزش  فیلمنامه نویسی  به صورت خصوصی زیر نظر استاد خانم دکتر سعیدی به صورت مجازی و آنلاین انجام میشود.

جهت دریافت نوبت برای آموزش فیلمنامه نویسی اینجا کلیک نمایید.

چکیده ای از دوره آموزش فیلمنامه نویسی

آموزش فیلمنامه نویسی بر اساس کلید واژه

توجه به کلید واژه ها کمک می کند آنطوری که انتظار می رود ژانر در بهترین حالت ممکن خود در کنار موضوع ، اهداف، و محتوی داستان قرار گیرد .

هر ژانری از مجموعه مفاهیم و استاندارهایی تشکیل شده است که توجه به آنها فیلمنامه ما را قدرتمند و دقیق تر می­کند.

موضوعی که در جهان هستی به دنبال آن هستیم در ذهن نویسنده در قالب واژگان شکل می گیرد واژگانی که باید خوب شناسایی و انتخاب شوند . انتخاب درست واژگان کمک می کند ما یک موضوع درست را با پردازش قوی داشته باشیم.

واژگان را باید مرتبط با موضوعی که دنبال می کنیم انتخاب کنیم . ما به دنبال واژگان هم خانواده نیستیم بلکه ارتباط معنایی و محتویی آنها را از بعد درون مایه ساختاری آن واژه بر مبنی مفاهیم و معانی و برداشت های مشترک نسبت به یک موضوع واحد که در طول زمان به وحدت کلام میان مخاطبین ما درآمدند انتخاب کنیم . در روش تدریس فیلم نامه نویسی بر اساس کلید واژه ها احتمال خطا در نگارش را به حداقل ممکن می رسانیم . این روش حاصل بررسی های دقیق و ساختاری در انتخاب مسیر سنجیده شده داستان، تحقیقات لازم برای شخصیت سازی برای کاراکترها،انتخاب درست لوکیشن ها، نگاه ها ، و نحوه و انتخاب دقیق متن متناسب با دیالوگ ها بر اساس روانشناسی شخصیت، تحقیق و اشراف دقیق به موضوع  داستان متشکل از کلیدواژه ها می باشد . 

دوره های آموزش فیلمنامه شامل:

دوره ها شامل دوره فشرده هفت جلسه 

آموزش مبتدی تا پیشرفته به صورت فشرذه در هفت جلسه به صورت کارگاه محور که در طوال این جلسات علاوه بر آموزش فیلمنامه نویسی یک فیلمنامه 120 ثانیه ای ،یک فیلمنامه کوتاه 15 دقیقه ای و یک سینمایی 90-120 دقیقه زیر نظر استاد نگارش،اصلاح و ثبت میگردد .

به کلیه هنر آموزان دوره فشرده گواهی تدریس توسط استاد و اعلام وضعیت هنر آموز جعت ارایه به ارگان های متقاضی صادر میگردد.

دوره کارورزی کوتاه مدت یک و سه ماهه

در طول این دوره کارورز به شخصی اطلاق میگردد که علاوه بر طی نمودن دوره های آموزش مبتدی تا پیشرفته میتواند همراه با استاد آموزش های لازم را جهت تعلیم دادن به شاگردان دوره های کوتاه مدت و فشرده بگذراند.

همچنین کارورز با تمامی مفاهیم محیط و نحوه ارایه یک کار استاندارد برای ارگان های مختلف دوره دیده علاوه بر آن از آموزش های طراحی، داوری  و نقد پوستر های فیلمنامه،نمایشنامه و کتاب همچنین نگارش SWOT ،پروپزال و طرح توجیهی کار خود و دیگران بهره مند میگردد.

دوره کاورزی بلند پنج ماه و یک ساله

به همراه ورکشاپ های رایگان برای کارورزان،نگارش  و اصلاحات فیلمنامه حین تدریس

تبلیغات رایگان آثار برتر هنرجویان در بانک فیلمنامه

ایجاد بستر اشتغال زایی از طریق سایت های اختصاصی توسط بانک فیلکمنامه برای هنر آموزان دوره های بلند مدت