آموزش فیلمنامه نویسی

آموزش و تدریس خصوصی فیلمنامه نویسی زیر نظر استاد خانم دکتر سعیدی به صورت مجازی و آنلاین انجام میشود.

جهت دریافت نوبت جهت آموزش اینجا کلیک نمایید.