فیلمنامه کوتاه سیب سرخ نوشته خانم لاله صلواتی کارورز تخصصی فیلمنامه نویسی با خانم دکتر الیزا سعیدی جهت تولید یا Read More

فیلمنامه کوتاه اعضای خاموش آماده تولید ویژه جشنواره   خلاصه فیلم نامه چند نامه به دست رئیس بیمارستان قلب از Read More

فیلمنامه سینمایی آماده تولید درست روبروی بلوار… خلاصه فیلم نامه یک ساختمان قدیمی  4 طبقه روبه روی بولورحکمت است . Read More

خلاصه فیلمنامه بلو وال بازپرس در اتاق بازجویی از ۱ زن که هیچ چیزی به خاطر نمی‌آورد به اتهام قتل Read More