فیلمنامه هالیوود آماده تولید اسرار دهکده zoso خلاصه اسرار دهکده zoso دهکده در جزیزه ای قرار دارد  که طبق آئین Read More

فیلمنامه سینمایی خارجی آماده تولید تانگو خلاصه تانگو صحنه در محیطی تاریکی با نوری مناسب مثل یک اتاقک بسته آغاز Read More