فیلمنامه کوتاه اعضای خاموش آماده تولید ویژه جشنواره   خلاصه فیلم نامه چند نامه به دست رئیس بیمارستان قلب از Read More

فیلمنامه آماده تولید دفاع مقدس دیدار در وطن خلاصه دیدار در وطن  پروفسور مهتاب سعادتمند از اساتید دانشگاه آکسفورد یک Read More

فیلم نامه کوتاه آماده تولید من یک مرد هستم خلاصه فیلمنامه بشارت به دعوت دوست قدیمی خود مهندس، یک پروژه Read More