فیلمنامه کوتاه معنی گرا عروسکی زیر باران نوشته خانم لاله صلواتی از کارورزان دوره تخصصی فیلمنامه نویسی خانم دکتر الیزا Read More

فیلمنامه کوتاه سیب سرخ نوشته خانم لاله صلواتی کارورز تخصصی فیلمنامه نویسی با خانم دکتر الیزا سعیدی جهت تولید یا Read More

فیلمنامه کوتاه اعضای خاموش آماده تولید ویژه جشنواره   خلاصه فیلم نامه چند نامه به دست رئیس بیمارستان قلب از Read More

فیلمنامه آماده تولید دفاع مقدس دیدار در وطن خلاصه دیدار در وطن  پروفسور مهتاب سعادتمند از اساتید دانشگاه آکسفورد یک Read More

فیلم نامه کوتاه آماده تولید من یک مرد هستم خلاصه فیلمنامه بشارت به دعوت دوست قدیمی خود مهندس، یک پروژه Read More