فیلمنامه کوتاه اعضای خاموش آماده تولید ویژه جشنواره   خلاصه فیلم نامه چند نامه به دست رئیس بیمارستان قلب از Read More

فیلمنامه سینمایی آماده تولید درست روبروی بلوار… خلاصه فیلم نامه یک ساختمان قدیمی  4 طبقه روبه روی بولورحکمت است . Read More

خلاصه فیلمنامه بلو وال بازپرس در اتاق بازجویی از ۱ زن که هیچ چیزی به خاطر نمی‌آورد به اتهام قتل Read More

فیلمنامه مادر لورئا در 100 قسمت آماده تولید است. خلاصه فیلمنامه مادر لورئا ادوارد مورانته مردی ثروتمند است که می Read More