فیلمنامه آماده تولید دفاع مقدس دیدار در وطن خلاصه دیدار در وطن  پروفسور مهتاب سعادتمند از اساتید دانشگاه آکسفورد یک Read More

واحد تخصصی پژوهش فیلمنامه ایران مشاور تخصصی عنوان،ژانر،طرح،صحنه،سکانس،دیالوگ و لوکیشن اصلاحات طرح فیلمنامه اصلاحات خلاصه فیلمنامه خلاصه نویسی تخصصی برای Read More